เที่ยวต่างประเทศที่ไหนดี

เที่ยวเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกาะพะงัน หาดสวยๆ ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

เกาะพะงัน สุราษฏร์ธานี เป็นเกาะแห่งการปาร์ตี้ เพราะเป็นสถานที่จัดฟูลมุลชื่อดังของโลก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างลงเรือนานนับชั่วโมงเพื่อมาสัมผัสความสนุกสนานบนเกาะแห่งนี้ แต่นอกจากการปาร์ตี้บนเกาะยังมีความงามของธรรมชาติที่เงียบสงบอีกมากมาย

เกาะพะงัน ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก เกาะสมุย อยู่ห่างจากจากเกาะสมุยไปทางทิศเหนือ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีภูเขาอยู่ตรงกลางเกาะ ทอดตัวจากทิศเหนือจดทิศใต้ มีที่ราบทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ ส่วนทางทิศตะวันออกเป็นเทือกเขาจดทะเล บางแห่งก็มีอ่าวเล็กอ่าวน้อย

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะพะงัน นอกจากหาดริ้น สถานที่ที่ใช้จัดปาร์ตี้ฟูลมูลแล้ว เกาะแห่งนี้แบ่งพื้นที่เป็น 5 โซน 5 รูปแบบ ได้แก่

  • โซนที่ 1 Lifestyle ผสมผสานชีวิตที่ ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย
  • โซนที่ 2 Nightlife บันเทิง สนุกสนาน สะดวกปลอดภัยไปกับฟูลมูนปาร์ตี้
  • โซนที่ 3 Heritage & Nature ตามรอยประวัติศาสตร์ อนุรักษณ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีหาดธารเสด็จ
  • โซนที่ 4 Intro The Sea วิถีชีวิตชาวประมง ดำน้ำ อาหารทะเล
  • โซนที่ 5 Health & Wellness Tourism แหล่งแห่งการพักผ่อนย่อนใจเพื่อสุขภาพศูนย์แห่งการเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต มีสอนนวดไทย สอนมวยไทย และโรงเรียนโยคะมากกมายอยู่บนเกาะแห่งนี้